sk-SK
Slovak
cart
Košík
menu

Ochrana údajov podľa GDPR

Scoot Distribution s.r.o je výhradným vlastníkom informácií zhromaždených v tomto internetovom obchode. Tieto informácie sa nepredávajú, neprenajímajú ani inak neposkytujú iným subjektom.

Nakladanie s osobnými údajmi kupujúcich podlieha úprave zákona č. 101/2000 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Kupujúci súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov, ktorými sa rozumie meno a priezvisko, adresa bydliska, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, elektronická adresa, pohlavie, číslo bankového účtu a telefónne číslo, a súhlasí so zhromažďovaním a spracovaním svojich osobných údajov Prevádzkovateľom na účely výkonu svojich práv a povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy a na účely vedenia používateľského účtu. Súhlas so spracovaním osobných údajov v celom rozsahu podľa tohto článku nie je podmienkou, ktorá by sama osebe bránila uzavretiu kúpnej zmluvy.

Kupujúci tiež berie na vedomie, že je povinný uvádzať svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte alebo pri akejkoľvek objednávke) správne a pravdivo a že je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o akejkoľvek zmene svojich osobných údajov.

Predávajúci môže spracovaním osobných údajov kupujúceho poveriť tretiu stranu ako spracovateľa.

Osobné údaje sa spracúvajú neobmedzene v elektronickej forme automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej forme neautomatizovaným spôsobom.

V prípade, že sa kupujúci domnieva, že predávajúci alebo sprostredkovateľ spracúva jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, najmä ak sú osobné údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracúvania, môže:

Ak kupujúci požiada o informácie o spracovaní svojich osobných údajov, predávajúci je povinný mu tieto informácie poskytnúť. Predávajúci má právo požadovať za poskytnutie informácií podľa predchádzajúcej vety primeranú úhradu, ktorá nesmie presiahnuť náklady potrebné na poskytnutie informácií.

Kupujúci súhlasí so zasielaním informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na e-mailovú adresu kupujúceho.

ZASIELANIE OBCHODNÝCH OZNÁMENÍ A UKLADANIE SÚBOROV COOKIE

Kupujúci súhlasí so zasielaním akýchkoľvek informácií týkajúcich sa tovaru, služieb alebo podnikania predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho a ďalej súhlasí so zasielaním obchodných oznámení od predávajúceho na elektronickú adresu kupujúceho.

Ak sa kupujúci nerozhodne inak, súhlasí aj so spracovaním osobných údajov predávajúcim na účely zasielania obchodných oznámení kupujúcemu. Súhlas so zasielaním obchodných oznámení je dobrovoľný a môže byť kedykoľvek bezplatne odvolaný.

Kupujúci súhlasí s uskladnením tzv. cookies v jeho počítači. Kupujúci môže manuálne odstrániť, zablokovať alebo úplne vypnúť jednotlivé súbory cookie prostredníctvom nastavení svojho webového prehliadača. Jednotlivé súbory cookie môžete tiež zablokovať alebo povoliť len pre konkrétne stránky.

ČO SÚ TO SÚBORY COOKIE?

Súbor cookie je krátky textový súbor, ktorý do vášho prehliadača odosiela navštívená webová lokalita. Umožňuje stránke zaznamenávať informácie o vašej návšteve, napríklad o vašom preferovanom jazyku a ďalších nastaveniach. Ďalšia návšteva pracoviska tak môže byť jednoduchšia a produktívnejšia.

Súbory cookie používame napríklad na zachovanie prepínania zobrazenia z mobilných zariadení na počítačovú verziu webovej stránky, na zachovanie vašich preferencií pri prehliadaní tejto webovej stránky, informácií o zvolenom jazyku alebo mene atď. Podrobnejšie informácie získate od prevádzkovateľa webovej stránky.

Používame tiež súbory cookie tretích strán (Google Analytics, Facebook, Seznam.cz atď.). Tieto súbory cookie sa môžu používať na reklamné účely vo forme remarketingu.

Väčšina prehliadačov automaticky prijíma súbory cookie, pokiaľ nie je prehliadač nastavený inak. Používaním tejto webovej stránky súhlasíte s ukladaním súborov cookie. Používanie súborov cookie môžete obmedziť alebo zablokovať v nastaveniach svojho webového prehliadača. 

Predávajúci so súhlasom zákazníkov zhromažďuje osobné údaje zákazníkov, a to meno, adresu, telefón, e-mailovú adresu atď. Tieto informácie sa používajú predovšetkým na uľahčenie objednávok zákazníkov a prípadne na. so súhlasom zákazníka zasielanie obchodných ponúk a noviniek zo sveta freestyle scooteringu. Predávajúci vedome neposkytne osobné údaje zákazníkov tretím stranám.

Ak nesúhlasíte s uchovávaním osobných údajov, pošlite nám e-mail na adresu gdpr@scootshop.cz a svoju e-mailovú adresu, osobné údaje zo systému vymažeme.

Zdroj týchto informácií: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=en

Ďalšie informácie získate na adrese: gdpr@scootshop.cz

9TransportALK13Bestial WolfBoomCrandonCream PrimeDivineFlybyMetal CoreNokaicPanda PrimusReversalRideooScootshop.czSkatenHagenStrikerUnion
phone
Zavolajte nám
chat
Alebo nám napíšte na
Prihlásenie
zabudnuté heslo
Nemáte ešte účet?Zaregistrujte sa.